Inhoud bewerken

Disclaimer

Discalimer HIIT Training

Aanwezige informatie op de website

HIIT training stelt de informatie en afbeeldingen op zijn website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samen en streeft ernaar op haar website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. HIIT training staat echter niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. HIIT training aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade in verband met het gebruik van de website of de informatie op de website, waaronder begrepen schade veroorzaakt door virussen. Eveneens is HIIT training niet aansprakelijk voor schade (ten gevolge van) het niet toegankelijk of beschikbaar zijn van de website.

E-mail

HIIT training kan niet garanderen dat e-mails die aan de ontvanger worden verzonden (tijdig) worden ontvangen, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. De veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig door HIIT training worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder versleuteling of wachtwoordbeveiliging een e-mail te sturen aan HIIT training accepteer je dit risico.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, publicaties, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van HIIT training of zijn licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) de website, informatie op de website of ander materiaal getoond op de website te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van HIIT training.

Hyperlinks

De website van HIIT training kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. HIIT training heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en/of de inhoud daarvan. HIIT training aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden

Wijzigingen

HIIT training behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website, met inbegrip van deze disclaimer, te wijzigen.

Contact

Heb je vragen over deze disclaimer? Neem dan gerust contact op met HIIT training via info@hiittraining.nl.